جذب صدا در هیس پنل

مشاوره

خرید و پشتیبانی

ویرایش
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در google
فهرست مطالب

ضريب جذب (Sound absorption coefficient)

هنگامي‌که موج صوتی با سطحی برخورد مي‌کند، بخشی از انرژی بازتاب و باقی آن جذب مي‌شود . (مطابق با شکل)

نسبت شدت موج جذب شده (Iα) به شدت موج فرودی (Ii)، ضريب جذب آن سطح (α) ناميده مي‌شود و از معادله رو به رو به‌دست مي‌آيد:  

ضریب جذب در بسامدهای مختلف یک هنگامی یا یک سوم هنگامی تعیین می گردد. ضریب جذب با روش­های مختلفی بدست می­آید، روش های آزمایشگاهی ، میدانی و لوله صوتی.

  • اندازه گیری ضریب جذب صوت هیس پنل درلوله صوتی :

این اندازه گیری بر روی هیس پنل  15mm و با آرایش الیاف 1.5mm تا 1 (فاین) و فرکانس 63 تا 63000 هرتز انجام گرفته است .

ISOL0534-2

نتایج اندازه گیری ضریب جذب عمودی صدا در لوله امواج ساکن براساس استاندارد  GB/T18696-2-2002

Fre.

Abs.

80

0/03

100

0/04

125

0/04

160

0/05

200

0/04

250

0/1

315

0/04

400

0/06

500

0/07

630

0/12

800

0/16

1000

0/22

1250

0/3

1600

0/4

2000

0/58

2500

0/84

3150

0/9

4000

0/66

5000

0/5

6300

0/52

  • اندازه گیری ضریب جذب صوت هیس پنل به همراه یک لایه پشم سنگ در لوله صوتی:

این اندازه گیری بر روی هیس پنل  15mm با چگالی 480 کیلوگرم/مترمکعب و پشم سنگ50 میلیمتر با چگالی 50 کیلوگرم بر مترمکعب و گپ هوایی 50 میلیمتر

شرایط تست: دمای هوا 23/8 درجه سانتی گراد و فشار اتمسفر: 87820 پاسکال و میزان رطوبت 36%

میزان چگالی هوا: 1 کیلوگرم بر متر مکعب و سرع صوت 345/418 متر بر ثانیه و مشخصات امپدانس هوا 350/518 Pa*s/m

در ضمن نتایج بر اساس استاندارد های بین المللی(GB/T18696.2-2002) ISO10534-2:1998 ارائه شده است.

Fre.

Abs.

80

0/03

100

0/04

125

0/04

160

0/05

200

0/04

250

0/1

315

0/04

400

0/06

500

0/07

630

0/12

800

0/16

1000

0/22

1250

0/3

1600

0/4

2000

0/58

2500

0/84

3150

0/9

4000

0/66

5000

0/5

6300

0/52

عوامل موثر در جذب صوت​

روش اندازه­ گیری میدانی : بر اساس استانداردISO   به شماره 354 اندازه گیری در اتاق واخنشی انجام می­ شود.  با استفاده از این استاندارد زمان واخنش اتاق خالی و اتاق پس از نصب پنل اندازه ­گیری می­شود. تغییر مقدار زمان واخنش به دلیل اثر جاذبی هیس پنل خواهد بود.

مشخصات اتاق: 78,2×51,3 × 87,3 مترمکعب

مساحت پنل : 58,13 مترمربع

نحوه نصب : هیس پنل بدون پشم شیشه و با آن ، با فاصله هوایی بصورت سقف کاذب نصب گردید .

مشخصات هیس پنل: چگالی 500 کیلوگرم بر متر مکعب، ضخامت : 15 میلی­متر

مشخصات پشم شیشه: چگالی 50 کیلوگرم بر متر مکعب، ضخامت : 5 سانتی­متر

جدول Word

 

استفاده از هیس پنل ها در فضاهای داخلی که صدا نقش بسزایی را بازی می کند . در فینیشینگ نهایی سقف و دیوارها در جهت تنظیم نفوذ صدا بسیار کاربردی می باشد لذا به جهت رسیدن به بالاترین سطح استانداردهای صوتی می توان با استفاده از یک لایه پشم سنگ و یک گپ هوایی مناسب به بهترین گزینه دست یافت .

جدول ضریب جذب پانل هیس با ضخامت و فواصل هوایی متغیر و تراکم متغیر پشم سنگ بصورت اندازه گیری میدانی در حد فاصل فرکانس ( 125-250-500-1000-2000-4000) هرتز

ردیفشرحارتفاع کلmmگپ هوایی mmپشم سنگ mmضریب جذب αw
1Hiss Panel 25mm12510000.60
2Hiss Panel 25mm12570300.90
3Hiss Panel 15mm215150500.90
4Hiss Panel 15mm215180200.90
5Hiss Panel 15mm21520000.60
6Hiss Panel 15mm65050*0.85
7Hiss Panel 15mm655000.50
8Hiss Panel 25mm55030*0.85
9Hiss Panel 25mm75050*0.90
      

* پشم سنگ با تراکم 90 کیلوگرم / مترمکعب

راهکار های اجرایی دیگر را از اینجا بخوانید

راهکار های اجرایی دیگر

درباره ما

امروز با گسترش تکنولوژی های ساخت ، استفاده از مصالح پیش ساخته که به منظور استفاده در پوششهای سقف کاذب و دیوار و نما به کار گرفته می شود و با توجه به امکان کنترل کیفیت بیشتر و سرعت اجرای بالا ، این نوع محصولات بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است  ادامه…

تماس با ما
با خبر بمانید

*برای دریافت پیشنهادات تخفیف اولیه ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به محصولات جدید ، در خبرنامه ما مشترک شوید.