ضریب جذب صدا در هیس پنل

مشاوره

خرید و پشتیبانی

ویرایش
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در google
فهرست مطالب

ضريب جذب (Sound absorption coefficient)

هنگامي‌که موج صوتی با سطحی برخورد مي‌کند، بخشی از انرژی بازتاب و باقی آن جذب مي‌شود . (مطابق با شکل)

نسبت شدت موج جذب شده (Iα) به شدت موج فرودی (Ii)، ضريب جذب آن سطح (α) ناميده مي‌شود و از معادله رو به رو به‌دست مي‌آيد:  

ضریب جذب در بسامدهای مختلف یک هنگامی یا یک سوم هنگامی تعیین می گردد. ضریب جذب با روش­های مختلفی بدست می­آید، روش های آزمایشگاهی ، میدانی و لوله صوتی.

روش اندازه­گیری میدانی : بر اساس استانداردISO   به شماره 354 اندازه گیری در اتاق واخنشی انجام می­ شود.  با استفاده از این استاندارد زمان واخنش اتاق خالی و اتاق پس از نصب پنل اندازه ­گیری می­شود. تغییر مقدار زمان واخنش به دلیل اثر جاذبی هیس پنل خواهد بود.

مشخصات اتاق: 78,2×51,3 × 87,3 مترمکعب

مساحت پنل : 58,13 مترمربع

نحوه نصب : هیس پنل بدون پشم شیشه و با آن ، با فاصله هوایی بصورت سقف کاذب نصب گردید .

مشخصات هیس پنل: چگالی 500 کیلوگرم بر متر مکعب، ضخامت : 15 میلی­متر

مشخصات پشم شیشه: چگالی 50 کیلوگرم بر متر مکعب، ضخامت : 5 سانتی­متر

فاصله هوایی: 15 سانتی متر

جدول ضریب جذب هیس پنل با ضخامت 15 میلی­متر  با  فاصله هوایی 15 میلی­متر، با پشم 50 شیشه چگالی و ضخامت 5 سانتی­متر و بدون آن در بسامدهای یک هنگامی ، روش اندازه­ گیری میدانی.

اندازه­ گیری میدانی

ضریب جذب هیس پنل 15 میلی­متر

با فاصله هوایی 15 میلی­متر

 

با پشم شیشه چگالی 50 و ضخامت 5 سانتی­متر

بدون پشم شیشه

بسامد(هرتز)

28,0

11,0

125

52,0

16,0

250

64,0

44,0

500

60,0

38,0

1000

51,0

23,0

2000

37,0

46,0

4000

38,0

54,0

800

مقدار  هیس پنل به همراه پشم شیشه برابر با 0.5 می باشد.

نمودار ضریب جذب پانل هیس با ضخامت 15 میلی­متر  با  فاصله هوایی 15 میلی­متر، با پشم 50 شیشه چگالی و ضخامت 5 سانتی­متر و بدون آن، نمودار قرمز ضریب جذب هیس پانل با پشم شیشه و نمودار آبی رنگ ضریب جذب هیس پانل بدون  پشم شیشه نشان داده شده است.

راهکار های اجرایی دیگر را از اینجا بخوانید

راهکار های اجرایی دیگر

درباره ما

امروز با گسترش تکنولوژی های ساخت ، استفاده از مصالح پیش ساخته که به منظور استفاده در پوششهای سقف کاذب و دیوار و نما به کار گرفته می شود و با توجه به امکان کنترل کیفیت بیشتر و سرعت اجرای بالا ، این نوع محصولات بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است  ادامه…

بازدید از نمایشگاه دائمی
با خبر بمانید

*برای دریافت پیشنهادات تخفیف اولیه ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به محصولات جدید ، در خبرنامه ما مشترک شوید.