کاتالوگ رنگ NCS

رنگ های NCS تماما توسط دستگاه ساخته می شوند لذا ترکیب رنگ در نزدیک ترین حالت ممکن به رنگ مورد نظر شما قرار خواهد گرفت.

در این بخش کاتالوگ رنگ به صورت کامل جهت انتخاب رنگ مورد نظر شما برای پوشش نهایی هیس پنل ارائه شده است.

NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y
NCS S 0505-G70Y

NCS Color S 0530-Y50R
NCS Color S 0530-Y40R
NCS Color S 0530-Y30R
NCS Color S 0530-Y20R
NCS Color S 0540-Y40R
NCS Color S 0540-Y30R
NCS Color S 0530-Y70R
NCS Color S 0530-Y60R
NCS Color S 0550-Y30R
NCS Color S 0550-Y20R
NCS Color S 0540-Y60R
NCS Color S 0540-Y50R
NCS Color S 0550-Y70R
NCS Color S 0550-Y60R
NCS Color S 0550-Y50R
NCS Color S 0550-Y40R

درباره ما

امروز با گسترش تکنولوژی های ساخت ، استفاده از مصالح پیش ساخته که به منظور استفاده در پوششهای سقف کاذب و دیوار و نما به کار گرفته می شود و با توجه به امکان کنترل کیفیت بیشتر و سرعت اجرای بالا ، این نوع محصولات بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است  ادامه…

تماس با ما
با خبر بمانید

*برای دریافت پیشنهادات تخفیف اولیه ، به روزرسانی ها و اطلاعات مربوط به محصولات جدید ، در خبرنامه ما مشترک شوید.